Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

  1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

– Lucido thu thập thông tin khi quý khách hàng đặt hàng trên web hoặc liên hệ email, điện thoại với mục đích:

+ Xử lý đơn hàng, có thể sử dụng để gửi thông tin và cập nhật liên quan đến đơn hàng mà quý khách hàng đã đặt

+ Xử lý các giao dịch, hỗ trợ đổi hàng và bảo hành trong trường hợp mất hóa đơn.

  1. Phạm vi sử dụng thông tin:

Lucido sử dụng thông tin khách hàng  trong trường hợp thông báo đơn hàng đến quý khách hàng. Không sử dụng thông tin với mục đích khác nếu chưa được sự đồng ý của khách hàng.

  1. Thời gian lưu trữ thông tin:

Lucido lưu trữ thông tin khách hàng để đối chiếu khi có vấn đề phát sinh xảy ra.

Lucido lưu trữ mãi mãi nếu không nhận được yêu cầu hủy của quý khách hàng.

  1. Địa chỉ của đon vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

62/241 Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

ĐT: (028) 6684 2304

Email: lucidosale@gmail.com

  1. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Khách hàng có quyền yêu cầu Lucido thực hiện việc kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin của mình.

  1. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng:

– Thông tin của quý khách hàng sẽ không được bán, trao đổi, chuyển nhượng hoặc cho bất kỳ công ty khác với bất cứ lý do nào mà không qua sự đồng ý của quý khách hàng..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *