Policy of barter and warranty

  1. Điều kiện nhận đổi và bảo hành:

– Sản phẩm đổi hàng phải còn nguyên tem, nguyên tag, chưa qua sử dụng.

– Nhận đổi và bảo hành sản phẩm trong 5 ngày kể từ ngày khách hàng nhận sản phẩm.

  1. Quy trình đổi hàng:

– Đổi hàng có giá trị tương đương hoặc cao hơn ( quý khách hàng bù thêm tiền). Giá trị sản phẩm tính từ thời điểm hiện tại của cửa hàng..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *